سایت مهدویت
60 بازدید
محل ارائه: دفتر حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی ره
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت ناظر سایت
زبان : فارسی