سایت دفتر مطالعات زنان مرکز حوزه های علمیه خواهران
58 بازدید
محل ارائه: دفتر مطالعات زنان مرکز حوزه های علمیه خواهران
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت سرپرست معاونت اطلاع رسانی و مدیر سایت
زبان : فارسی