سی دی حوراء
46 بازدید
محل ارائه: معاونت اطلاع رسانی دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر تولید
زبان : فارسی
حاوی شمارگان مجله ماهنامه حوراء می باشد که این مجله توسط دفتر مطالعات زنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تولید می شود.