سی دی کتب
62 بازدید
محل ارائه: معاونت اطلاع رسانی دفتر مطالعات زنان حوزه علمیه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر تولید
زبان : فارسی
شامل کتب منتشره دفتر مطالعات زنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران می باشد.