سایت مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم به نام اندیشه قم
61 بازدید
محل ارائه: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر، مسئول، طراح و برنامه نویسی سایت
زبان : فارسی