فنّاورى در خدمت تولید دانش دینى
55 بازدید
محل نشر: مجله ره آورد نور / نخستین فصلنامه تخصصى مطالعات رایانه‏اى علوم اسلامى
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/9/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله مباحث قابل توجه در جوامع روبه‏رشد، توسعه فنّاورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) است. نیل به اهداف از پیش تعیین شده در این عرصه، نیازمند سیاست‏گذارى مناسب و بسترسازى بهینه جهت فعالیت کارآمد و گسترده است تا از اتلاف هزینه و انجام کارهاى مشابه جلوگیرى شود. در این میان، حوزه‏هاى علمیه نیز به منظور بهره‏گیرى مطلوب از فنّاورى ارتباطات و اطلاعات، ناگزیر از برنامه‏ریزى علمى و کارشناسى شده با اهدافى معین است. نیل به نتایج کاربردى ICT و حرکت رو به‏رشد در مسیر توسعه، در گرو استفاده از نخبگان و نیروهاى انسانى متخصص در حوزه‏هاى مختلف دین مى‏باشد تا با قدرت اجرایى کافى از این ابزار مفید و راهگشا بهترین بهره‏ها را برده، ساختارى همگون و مسیرى هموار را در نظام خویش پدید آورد و پژوهشگران دینى را به‏گونه‏اى شایسته مدد رساند.