رایانه و کتابخانه
45 بازدید
محل نشر: مجله ره آورد نور / فصلنامه تخصصى مطالعات رایانه‏اى علوم اسلامى
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/9/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توسعه فناورى در ابعاد گوناگون، عرصه کتاب و کتابخوانى هم از آن بى بهره نبوده و توانسته است با وجود تمامى مشکلات و محدودیت‏هاى خاص، حضور خود را در شکل‏ها و قالب‏هاى جدید الکترونیکى حفظ کند. کتابخانه‏هاى رایانه‏اى در نظام‏هاى آموزشى، مبادلات کتب و در نهایت در امر اطلاع‏رسانى، تحول عظیمى ایجاد کرده‏اند و روند سرعت و هزینه دسترسى، مخاطب‏سازى و نیاز به ابزار را دگرگون ساخته‏اند. جهت نیل به اهداف کتابخانه‏هاى رایانه‏اى باید استانداردهاى مخصوص تولید، بایگانى و اطلاع‏رسانى رایانه‏اى را رعایت نمود و به منظور استمرار مخاطب‏سازى و استفاده بیشتر و بهینه و بهره‏گیرى از امکانات فراوان آن، باید مشکلاتى را که امروزه مطرح است، بررسى کرد و در پى راه حل‏هاى مؤثر آن برآمد. براى ارتقاء جایگاه کتابخانه‏هاى رایانه‏اى در علم و فرهنگ بایسته است که زمینه‏هاى بهره‏گیرى از آن را توسعه داد و به بسترسازى سخت‏افزارى از سویى و فرهنگ‏سازى نرم‏افزارى از طرف دیگر، همت گمارد.