سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم 
مسئول سایت اندیشه قم و مسئول بخش رایانه 
1379/06/05 
1384/10/13 
فنی و مدیریت فرهنگی 
همکاری 
دفتر مطالعات زنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
سرپرست معاونت اطلاع رسانی 
 
 
ساعتی 
همکاری 
مؤسسه امام علی علیه السلام 
معاون اطلاع رسانی، مدیر و مسئول سایت 
1381/04/18 
1385/09/13 
فنی و مدیریت فرهنگی 
همکاری 
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
استاد و مبلغ 
 
 
تدریس و تبلیغ 
همکاری 
مجله ره آورد نور 
دبیر سرویس 
 
 
مدیریت سرویس و نویسندگی 
همکاری 
سازمان حج و زیارت 
روحانی کاروان 
 
ادامه دارد 
تبلیغ 
همکاری 
مرکز خدمات حوزه های علمیه 
مدیر کل مطالعات راهبردی 
1386/06/19 
1387/06/20 
مدیریت و تدوین اسناد راهبردی 
همکاری 
دفتر طرح و برنامه دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه 
کارشناس 
 
 
کارشناسی 
همکاری 
نهادها و اماکن مردمی 
مبلغ 
 
ادامه دارد 
منبر 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
مدیر کل امور طلاب  
1387/07/01 
1392/09/01 
مدیریت 
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه های علمیه 
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور حوزه های علمیه 
1389/11/12 
ادامه دارد 
مدیریت فرهنگی  
همکاری 
ستاد مرکزی راهیان نور کشور 
مسئول کمیته عقیدتی و امور دینی 
1390/06/26 
ادامه دارد 
مدیریت فرهنگی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
رابط فرهنگی ستاد عمره طلاب و روحانیون در مکه و مدینه 
1390/01/30 
1391/03/31 
مدیریت فرهنگی 
همکاری 
معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
مدیر کل  
1392/09/01 
1393/01/20 
مدیریتی - پژوهشی - علمی 
تدریس 
سازمان آموزش کامپیوتر نور 
مدرس 
 
 
ویندوز، طراحی وب، فرانت پیج 
تدریس 
سازمان عقیدتی سیاسی ستاد وزارت دفاع 
مدرس 
1379/06/26 
1381/06/28 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه های علمیه منتخب در کشور 
مدرس 
 
 
ICDL2 
تدریس 
مدرسه علمیه فاطمی قم 
مدرس 
1390/06/25 
ادامه دارد 
الموجز - اصول 
همکاری 
دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت 
رئیس  
1393/02/02 
1396/11/25 
مدیریتی- فرهنگی - علمی 
همکاری 
شرکت ملی نفت 
رئیس شورای اقامه نماز 
1396/11/18 
1397/02/10 
مدیریت فرهنگی - مطالعاتی 
همکاری 
وزارت نفت 
رئیس شورای فقه نفت 
1397/01/26 
ادامه دارد 
مدیریتی - علمی پژوهشی - مطالعاتی 
همکاری 
سازمان آموزش کامپیوتر نور 
استاد 
 
 
تدریس